Cenník služieb

 

Civilné konania

Odmena sa vypočíta z hodnoty sporu nasledovne:

Čiastka výpočtového základu
Hodnota úkonu
do 165,97 EUR 16,60 EUR
od 165,97 EUR do 663,88 EUR 16,60 EUR+1,66 EUR za dalších 33,19EUR
od 663,88 EUR do 6638,78 EUR 41,49EUR+9,96EUR za ďalších 331,94EUR
nad 6638,78 EUR do33193,92 EUR 220,74 EUR+16,6EUR za ďalších 1659,7EUR
nad 33 193,92 EUR 486,29EUR + 6,64EUR za ďalších 3319,39 EUR

 

Trestné konania

Cenník platný od 1.1.2013

Názov úkonu
Výpočet hodnoty
 
Hodnota úkonu
Hodnota veci sa nedá určiť 1/13 výpoč. základu § 11/1 60,07 €
Zastupovanie pred Ústavným súdom 1/6 výpoč. základu § 11/2 130,16 €
Konanie o priestupkoch 1/24 výpoč. základu § 12/2 32,54 €
Trestná sadzba do 5 rokov 1/12 výpoč. základu § 12/3a 65,08 €
Trestná sadzba od 5 do 10 rokov 1/8 výpoč. základu § 12/3b 97,62 €
Trestná sadzba nad 10 rokov 1/6 výpoč. základu § 12/3c 130,16 €
Režijný paušál (za úkon) 1/100 výpoč. základu § 16/3 7,81 €
Strata času (za pol hodinu) 1/60 výpoč. základu § 17/1 13,01 €
Copyright 2012, JUDr. Pavel Balog
Web: GMS